HOVAR

Wie zijn wij? 

Huurdersorganisatie Volkshuisvesting Arnhem, de Hovar, is op 1 september 2017 opgericht als een zelfstandige organisatie voor en door huurders van Volkshuisvesting Arnhem (VHA). Een huurdersorganisatie is een wettelijk verplichte organisatie voor elke woningcorporatie. Zij heeft een andere rol en meer bevoegdheden dan bijvoorbeeld bewonerscommissies. De Hovar behartigt de belangen van de huurders en heeft hiervoor regelmatig overleg met Volkshuisvesting en met de Gemeente. Het doel is om een volwaardige gesprekspartner en/of aanspreekpunt te zijn voor de VHA en voor de gemeente. Daarbij willen wij een draagvlak creëren bij de bewoners door een goede samenwerking met de diverse commissies.

 

Wat doen wij?

HOVAR is een onafhankelijke organisatie en behartigt de gemeenschappelijke belangen van huurders van Volkshuisvesting. Hierbij is de woon- en overlegwet leidend. Wij denken mee over wonen en huren in Arnhem. We houden de vinger aan de pols: zijn er genoeg woningen voor minima, senioren en studenten? Wat is een levensloopbestendige woning en voldoet deze aan alle eisen voor senioren? Hoe zit het met de milieueisen, warmte en energie? We adviseren de woningbouwcorporatie gevraagd en ongevraagd en praten mee als gemeente, woningcorporatie en huurdersorganisaties gezamenlijk hun jaarlijkse plannen opstellen. Wij kunnen/mogen geen individuele vragen in behandeling nemen.

In English: 

HOVAR is an independent organisation and represents the common interests of tenants of Volkshuisvesting Arnhem. The housing and consultation law is guiding in this matter. We help think about living and renting in Arnhem.

We stay on top of things. For instance: Is there enough housing for the low- and middle income class, seniors and students? What is adequate housing and does it meet all requirements for seniors? What about environmental requirements, heating and energy? We advise the social housing corporations solicited as well as unsolicited. We actively take part in the conversation between representatives from city hall, housing corporations and tenant organisations in Arnhem when they draw up their annual plans. We can’t process any individual questions or claims.

Het Bestuur

Dit item wordt later toegevoegd