Bewonerscommissies & werkgroepen

De Hovar denkt dat het oprichten van werkgroepen bevorderlijk is voor het ontwikkelen van begrip en kennis. Teamwork als sleutel tot verbetering.

Bewonerscommissies 

Hovar vindt bewonerscommissies heel belangrijk en onmisbaar voor een prettige woonomgeving en leefbaarheid. Ook streeft Hovar naar regelmatig contact met de bewonerscommissies van Volkshuisvesting.

Wat is een bewonerscommissie?

Een bewonerscommissie bestaat uit huurders van Volkshuisvesting die overleg hebben met Hovar. Een bewonerscommissie kan, onder bepaalde voorwaarden, als officiële gesprekspartner van Volkshuisvesting erkend worden en daarmee bepaalde rechten krijgen. Een bewonerscommissie komt daarmee op voor de belangen van een groep bewoners uit een wooncomplex, buurt of wijk.

 

Waarom is een bewonerscommissie handig?

De woning waarin je woont, maakt deel uit van een groter geheel: een wooncomplex, buurt of wijk. Als bewoner kan het handig zijn om bepaalde zaken gezamenlijk met medehuurders op te pakken, want als individuele huurder is het vaak niet makkelijk om iets voor elkaar te krijgen bij Volkshuisvesting. Daarom is de oprichting van een bewonerscommissie een goed idee. Samen staan we sterker.

Wat doet een bewonerscommissie?

Volkshuisvesting beschouwt de bewonerscommissie als eerste aanspreekpunt van een wooncomplex, wijk of de buurt. De overleggen gaan over alles wat de woningen van Volkshuisvesting en de directe woonomgeving aangaan. De commissie kan zodoende invloed uitoefenen op wat Volkshuisvesting in de betreffende wijk voor de bewoners kan betekenen.

Over een aantal onderwerpen is Volkshuisvesting verplicht de bewonerscommissie te informeren, zoals:

  –  Wijzigingen in servicekosten

  –  De ontwikkeling van nieuw beleid

  –  Grote onderhoudsprojecten

  –  Zaken rond leefbaarheid

Bijvoorbeeld: wist je dat als Volkshuisvesting van plan is een complex te renoveren, 70% van de huurders daarmee moet instemmen? Anders gaat het plan niet door. Dit geeft meteen aan waarom het belangrijk is om een bewonerscommissie op te richten. Je kunt dan gebruik maken van de rechten die je als huurder hebt.

Wat doet Volkshuisvesting om bewonerscommissies te ondersteunen?

Een bewonerscommissie krijgt een onkostenvergoeding van Volkshuisvesting. Deze vergoeding is bedoeld om allerlei kleine uitgaven te doen die verband houden met het werk van de commissie.

Denk aan:

  –  Koffie- en vergaderkosten

  –  Print- en kopieerkosten

Hoe richt je een bewonerscommissie op?

Is er in jouw complex, buurt of wijk nog geen bewonerscommissie actief? Je kunt er zelf eentje oprichten! We leggen kort uit hoe je dit doet:

Stap 1: Oprichting bewonerscommissie

Een nieuwe bewonerscommissie moet alle bewoners in het wooncomplex informeren en de mogelijkheid geven om ook lid te worden van de nieuwe commissie. Zodra dit is gedaan, kan de contactpersoon bij Volkshuisvesting melden dat er een nieuwe commissie is. Je meldt je met minstens drie medebewoners aan bij Hovar en wijst daarbij één contactpersoon aan. Bij voorkeur bestaat de commissie uit een diverse groep mensen, zodat zoveel mogelijk bewoners zich vertegenwoordigd voelen.

Stap 2: Kennismaking met Hovar

Na de oprichting is het tijd voor een kennismakingsgesprek met Hovar. Daarna volgen de reguliere overlegmomenten met Hovar, minstens twee keer per jaar. Tijdens dit overleg worden de actuele zaken en de plannen voor het complex besproken en kan de bewonerscommissie hier over meedenken. Volkshuisvesting ziet de bewonerscommissie als eerste aanspreekpunt voor zaken die spelen bij een complex en zal de bewonerscommissie daarom ook actief opzoeken en ermee in gesprek gaan als daar aanleiding voor is.

Stap 3: Contact met de achterban

Het is belangrijk dat de bewonerscommissie de achterban voldoende blijft betrekken. Als een bewoner zich bij de commissie wil aansluiten moet dat mogelijk zijn. Minimaal één keer per jaar brengt de bewonerscommissie in een bijeenkomst verslag uit aan de medebewoners. Ook maakt zij dan de plannen voor het nieuwe jaar bekend.

Wat is het verschil tussen een projectcommissie en een klankbordgroep?

Een projectcommissie of klankbordgroep heeft geen officiële status, maar een bewonerscommissie heeft dat wel. De definitie, voorwaarden, status en rechten van een bewonerscommissie staan namelijk vastgelegd in de Overlegwet. Daarom adviseren wij huurders zich altijd te organiseren als een bewonerscommissie. Zelfs als je een projectcommissie wilt oprichten, omdat je organisatie een tijdelijke aard heeft vanwege een toekomstig renovatieproject. En óók als Volkshuisvesting het initiatief neemt om een klankbordgroep op te richten.

Wil je een bewonerscommissie oprichten?
Stuur een e-mail naar info@hovar.nl                                   

Hovar helpt je graag bij de oprichting van een bewonerscommissie. Wij komen op voor jouw rechten en kunnen daardoor met handige tips & tricks van dienst zijn.

Werkgroepen

Hovar bestaat uit een bestuur, met daaronder werkgroepen die gaan over bepaalde thema’s. Deze werkgroepen zijn meestal voor een bepaalde tijd per jaar actief met betrekking tot een onderwerp. In deze periode krijgen de leden alle benodigde informatie over dat onderwerp. Vervolgens bepaalt de werkgroep met elkaar een standpunt of advies over dat onderwerp, dat wordt voorgelegd aan Volkshuisvesting.

Denk daarbij aan de volgende onderwerpen:

Stedelijk overleg prestatieafspraken,  Onderhoud en renovatieEnergiebesparing en duurzaamheid,  Leefbaarheid en woonomgeving

In een werkgroep:

– Ben je aanwezig tijdens de bijeenkomsten

– Ontmoet je gelijkgestemde mensen

– Bepaal jij welke bijdrage je levert en hoe je dat doet

– Is er ook tijd voor een hapje en een drankje

– Bereik je iets waar alle huurders blij mee zijn!

Tot slot: iedere huurder is belangrijk voor de Hovar, dus willen wij graag van de huurders horen wat zij van belang vinden. Het maakt niet uit of je veel weet over een onderwerp of juist weinig, wat van belang is voor ons is dat jij huurder bent van Volkshuisvesting.

Je bent daarmee een praktijk kenner: jij weet hoe het is om in een woning te wonen van Volkshuisvesting.

Stedelijk overleg over prestatieafspraken


Sinds de nieuwe Woningwet (2015) zijn huurdersorganisaties officieel overlegpartner geworden over de prestatieafspraken. Dit zijn afspraken waarin wordt vastlegt wat de gemeente, de corporaties en de huurdersorganisaties zullen doen om het wonen in de stad beter te maken. 

 

Deze afspraken gaan bijvoorbeeld over:

– Hoeveel woningen worden bijgebouwd en waar;

– Welke huurprijzen deze woningen gaan krijgen;

– Wat de jaarlijkse huuraanpassing zal zijn;

– Wat de corporaties aan energiebesparende maatregelen gaan aanbrengen in hun woningen en hoe de gemeente hierbij gaat helpen;

– Wat de corporaties, gemeente en huurdersorganisaties zullen bijdragen aan de leefbaarheid in de wijken.

 

Allemaal belangrijke onderwerpen waar de gemeente, alle woningcorporaties en alle huurdersorganisaties afspraken over maken met elkaar.

Voor huurdersorganisaties is het dus heel belangrijk om aan de overlegtafel te zitten en zo hun invloed uit te oefenen.

 

Heb jij interesse in dit onderwerp en wil je aan de werkgroep “Prestatieafspraken” deelnemen of zitting nemen in het bestuur?

Stuur dan een e-mail met je gegevens naar: info@hovar.nl