De stichting Huurdersorganisatie Volkshuisvesting Arnhem, HOVAR, is op 7 juli 2017 opgericht.
Wij behartigen de belangen van alle huurders van Volkshuisvesting Arnhem.
Wij denken mee, adviseren én hebben inspraak.

 

Huurdersorganisatie Volkshuisvesting Arnhem, Hovar, behartigt de belangen van huurders van Volkshuisvesting Arnhem (VHA). De Hovar is onafhankelijk. De Hovar vertegenwoordigt ‘de huurders’ in het contact met VHA en de gemeente Arnhem met als doel om positief bij te dragen aan een goed woonklimaat en betaalbare huren.

De Hovar wil dit bereiken door intensieve samenwerking met huurderscommissies en door de ontwikkeling en verspreiding van kennis op het gebied van volkshuisvesting.

© 2023 Huurders Organisatie Volkshuisvesting Arnhem