Met ingang van 1 oktober heeft Arjan Diepstraten de voorzittershamer overgenomen van Diana Kummeling. Diana kon het voorzitterschap niet meer combineren met het haar overige werkzaamheden. De kennis en het netwerk van Diana in het Arnhemse gaat voor de HOVAR niet verloren, omdat zij nog als gewoon lid aan het bestuur verbonden blijft.

Arjan Diepstraten is geen onbekende in Arnhem. Hij heeft een lange en diverse ervaring in het Sociale Domein. Arjan is een gedreven persoonlijkheid die wat voor zijn omgeving wil betekenen. De HOVAR hoopt dat onder leiding van Arjan Diepstraten de gestelde doelstelling om voor gemeente en Volkshuisvesting Arnhem een gelijkwaardige gesprekspartner te worden.